Palvelinsalit

Teknistä toimintavarmuutta

Sigmaticin palvelinsalit pääkaupunkiseudulla

Ylläpidämme kahta kokonaan omaa palvelinsalia pääkaupunkiseudulla. Palvelinsalimme sijaitsevat Helsingin Lauttasaaressa ja Espoon Otaniemessä. Sijoitamme uudet palvelimet pääasiassa Lauttasaaren laitesaliimme.

Oma laitesali

Laitesalit on täysin omassa hallinnassamme. Emme ole riippuvaisia ulkopuolisesta palvelinsalioperaattorista.

Turvallisuus

Palvelinsali on murtosuojattu ja kulunvalvonnan piirissä. Tiloissa on tallentava kameravalvonta ja hälytinlaitteet on liitetty vartiointiliikkeen hälytyskeskukseen.

Varmistettu sähkönsyöttö

Kaikkien palvelinkaappien sähkönsyötöt ovat UPS-varavirtalaitteiden takana. UPS-laitteet varmistavat häiriöttömän ja katkeamattoman sähkönsyötön.

Laadukkaat tilat

Palvelinsalimme täyttää Viestintäviraston vaatimukset erittäin tärkeistä tiloista, PCI-DSS-vaatimukset sekä Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (Katakri) laatukriteerit.

Kahdennettu jäähdytys

Käytämme palvelinkaappirivistön sisäistä nestejäähdytystä, mikä mahdollistaa mukavan työskentelyn palvelinsalissa ilman tuuletuksen aiheuttamaa viimaa. Jäähdytys on varmistettu useilla lauhduttimilla ja poikkeustilanteessa voimme käyttää kylmää vesijohtovettä. Hyödynnämme koko kylmän sesongin ajan luontoystävällistä vapaajäähdytystä.

Ympärivuorokautinen seuranta

Mikäli palveluiden toiminta kuitenkin jostain syystä häirintyy, automaattinen seurantajärjestelmämme pitää huolen siitä, että ylläpitohenkilökunta saa välittömästi tiedon ongelmatilanteesta. Seurantajärjestelmä seuraa palvelimien tilaa ympärivuorokautisesti ja osaa ilmoittaa jo ennalta mahdollisista ongelmatilanteista.

Verkkoyhteydet

Palvelinsaliemme verkkoyhteydet ovat huipputasoa, saatavuutemme on yli 99,95%.

Varmistetut Internet-yhteydet

Verkkoyhteyksien luotettavuus taataan BGP4-reitityksellä ja useiden eri Internet-yhteydentarjoajien käyttämisellä. Reititys pitää huolen mm. siitä, että Internet-yhteytemme toimii normaalisti, vaikka osa palvelintilaan tulevista Internet-yhteyksistä vikaantuisikin. Kytkin- ja reititinlaitteina käytämme pääasiassa Cisco Systemsin tuotteita.

Huippunopeat yhteydet

Yhteydet on mitoitettu reilusti yläkanttiin, sillä laitetilamme on kytketty julkiseen internetiin 30 Gbit/s-yhteysnopeudella. Lisäksi kaksi palvelinsaliamme on yhdistetty suoralla valokuidulla, mikä mahdollistaa suuren siirtonopeuden ja alhaisen latenssin salien välisessä verkkoliikenteessä.

Palomuuraus tietoturvan takeena

Suodatamme verkkomme sisääntulevaa ja uloslähtevää liikennettä, jotta haitallinen liikenne pystytään estämään tehokkaasti. Tarjoamme asiakkaillemme myös DDoS-suojauspalveluita mahdollisten palvelunestohyökkäysten varalle.